Turnkey Projectinrichting?

Wij realiseren en begeleiden graag uw gehele vloerproject

Heeft u een bestaand pand dat u gerenoveerd wilt hebben, of juist een nieuwbouwproject? Wij realiseren en begeleiden uw gehele vloerproject. Parket Legservice werkt bij turnkey projecten volgens een aantal vaste criteria: advies, ontwerp, montage, oplevering en after sales.

Door jarenlange ervaring in begeleiding en adviseren zijn wij gespecialiseerd in onze branche. En doordat wij samenwerken met vaste partners, is de juiste expertise en knowhow in huis om van elk turnkey project een succes te maken. Met een vast aanspreekpunt en direct contact blijft alles helder en transparant, zowel voor ons als voor u!

Wat zijn turnkey projecten precies?

Turnkey projecten komen regelmatig voor in de bouw, vooral bij nieuwbouw. Turn-key is een Engelse term die in het Nederlands vertaald zou kunnen worden met ‘sleutel op de deur’. Bij deze projecten draagt de opdrachtgever de complete bouw/ projectinrichting van een woning of ander gebouw over aan de opdrachtnemer. De opdrachtgever hoeft hiervoor vrijwel niets te doen. De opdrachtnemer neemt alle taken op zich die verbonden zijn aan het project.

Verschillende fases van een turn-key project

Een turn-key project heeft verschillende fases. De eerste fase is de initiatief fase. In deze fase wordt vastgesteld wat er gedaan moet worden. Hierbij wordt gekeken naar de plannen van de opdrachtgever en het tijdsbestek waarin die plannen moeten worden gerealiseerd.

Na deze fase komt de ontwerp fase. In deze fase worden de wensen van de opdrachtgever daadwerkelijk op papier geschetst. Er wordt gekeken naar wat er nodig is en wat de totale kosten ongeveer zullen zijn. De opdrachtgever kan beslissen of hij of zij het project wil laten uitvoeren door het aanneembedrijf of niet. Financiën spelen hierbij een belangrijke rol.

Wanneer de opdrachtgever er voor kiest om het project door het aanneembedrijf te laten uitvoeren komt het turn-key project in de definitie fase. In deze fase wordt op schrift vastgelegd wat de wensen zijn van de opdrachtgever en wat de opdrachtgever van het bedrijf mag verwachten. De definitiefase is afgerond wanneer voor beide partijen duidelijk is wat er gedaan moet worden en wanneer. Na het afronden van deze fase gaat men naar de volgende fase van het turn-key project.

De voorbereidingsfase is de fase waarin het aanneembedrijf bezig gaat met het maken van plannen over de daadwerkelijke realisering van het project.

De realisatiefase is voor de opdrachtgever de meest interessante fase. Dit is de fase waarin de plannen worden gerealiseerd. De realisatiefase is afgerond wanneer het resultaat gerealiseerd is dat in de definitiefase is overeengekomen. Wanneer dit is gebeurd treed de laatste fase in.

De laatste fase van het turn-key project is de fase die zich richt op de projectafronding. In deze fase wordt het turn-key project geheel. De opdrachtgever moet dit controleren en doet dit tijdens de oplevering vaak samen met de een afgevaardigde van de opdrachtnemer. Eventuele onduidelijkheden of knelpunten kunnen in de projectafronding worden opgelost. Daarnaast is er ook nog een garantieperiode. Deze periode is wettelijk bepaald waardoor de opdrachtgever beschermd is tegen eventuele financiële of materiële schade wanneer de opdrachtnemer zijn werk niet correct heeft uitgevoerd.

Parket leggen bij projecten, Parket Legservice Almere voor projectinrichting
Parket Legservice Almere bus

Uw vloer onze expertise

Bent u op zoek naar een partij die in uw project de vloer kan leggen? Parket legservice is al meer dan 10 jaar expert op het gebied van houten vloeren voor zowel grote als kleine projecten.